Albin-group
Banten
CMP
Confort-seat
Coppercoat
Dan-Fender
Hidea
Joker-Boat
Kolibri
Martyr
Mustang
osculati
Pioner
Robline
Rototech
Steiner
ultraflex
wheeleez
wing-group
הנחיות וטיפים לאחזקה טיפול ושימוש נכון בחבלים ימיים

הנחיות וטיפים לאחזקה, טיפול ושימוש נכון בחבלים ימיים

איך להימנע ככל הניתן מבלאי, לשמור על המאפיינים והיתרונות של החבל שלכם, להמשיך להינות מביצועים מקסימליים, ולהאריך את אורך חיי השירות של החבל ברשותכם.

לפרטים נוספים

פנדרים ומצופים Dan Fender

Dan Fender

ב99% מהמקרים, פנדר הינו הפריט החשוב ביותר כשזה נוגע להגנת הסירה בעת העגינה, מפני פגיעות והתנגשויות במזח, או בכלי שייט אחרים, אז למה להתפשר?

לפרטים נוספים