הנחיות וטיפים לאחזקה, טיפול ושימוש נכון בחבלים ימיים:


כנכון לכל תחום בים ובחיים, וביחוד לנוגע לחבלים ימיים, הבלאיי הינו גורם בלתי נמנע.
עיון במאמר הבא של FSE Robline, יעזור לכם, וליהנות ולשמור על המאפיינים היתרונות של החבל שלכם, וכך להמשיך להינות מביצועים מקסימליים, ולהאריך ככל הניתן את אורך החי השירות של החבל ברשותכם.
 
אחסנה:
מומלץ לאחסן את החבל במקום נקי ויבש.
לתקופות אחסון ממושכות, מומלץ לשטוף את החבל במים מתוקים לפני האחסון, היות ומלח ולכלוך עלולים לקצר את אורך החיים של החבל.
 
יש לבחור מקום איחסון מוגן משמש, וטמפרטורות קיצוניות. (ראה פירוט בהמשך לגבי טמפרטורה).
אין לגרור את החבל על גבי משטח מחוספס, או אדמה, חצץ וכו', היות ששבבים וליכלוך עלולים לחדור בין סיבי החבל וליצור שיפשוף וחיכוך מיותר הפוגם בחבל.
על מנת להבטיח את שימור המאפיינים של החבל בשימוש הבא, ולמנוע פלונטרים, מומלץ לקפל את החבל.
 
גלגול של חבל:
חבל 3 גידיים יכול להינזק בעת שחרור ואיסוף לגליל. היה תמיד מודע וזהיר להסתסכויות וסילסולים היכולים לפגום בשזירה של החבל.
בעת שחרור חבל קלוע, השתדל להבטיח שהפעולה מתבצעת באיזון בצורה חלקה, ללא הפרעה, בעזרת מוט, על מנת להימנע מסילסולים והסתבכויות.
 
כימיקלים:
מגע עם כימיקלים למיניהם, יכול להחליש משמעותית את חוזק הסיבים של החבל.
כמובן שהספגה וניקוי של החבל עם מוצר לא מתאים, יכולה גם כן לשנות את התכונות של החבל לרעה.
לכן מומלץ לא להשתמש בחומרי ניקוי חזקים קובנציונאלים,.
לניקוי כללי וכתמים ניתן להשתמש שימוש מתון באבקת כביסה ומברשת (ראה פריט).
 
טמפרטורות גבוהות:
כככל, יש למנוע כל מגע של החבל עם מקור חום נקודתי.
בהקשר זה, טמפרטורה גבוהה תיחשב החל מ-40 מעלות ומעלה, נזקי חום עלולים זמנית, או לאלתר, לשנות את התכונות של החבל מכשהיה בעת הקנייה.
רק במקרים מאוד מסויימים חום גבוה יכול להביא לשינוי חיובי ומתבקש לחבל.  (למשל, כשרוצים לבצע מתיחת מקדימה לחבל (pre-stretchnig, או כשמתכוונים לעצב אותו באמצעות (heat setting).
 
חום פריקציונלי,
הינו חום שנוצר כתוצאה מחיכוך ושיפשוף, ועלול להמיס את סיבי החבל, ולפגום בביצועים עם הזמן.תופעה זו קורת בעיקר עם ווינצ'ים. ישנם חבלים בעלי שכבת הגנה המיועדת במיוחד למטרה זו.

שמש וקרני UV
קרני הUV של השמש, כמו כל דבר, עלולים להשפיע על האיכות ואורך החיים של חבלים העשוים מסיבים סינטטים,
חבלים בעלי קוטר נמוך הינם הפגיעים ביותר. לכן מבחינה אידיאלית עדיף לצמצם את החשיפה של החבלים הללו לשמש למינימום הניתן, ולאחסן בתום השימוש.
 
מניעת שיפשוף / חיכןך:
בעיקרון, מומלץ למנוע כל מצב בו החבל מגיע לידי מגע וחיכוך עם אדמה,חול, וליכלוך ומשטחים אחרים העלולים לשפשף את החבל, (גם פינות חדות) וליצור נזק לשלא נראה חיצונית לעין, אך גורעים מביצועיו.
לכן הקפד למנוע מהחבל מגע,מעבר, או חיכוך על גבי כל אובייקט קבוע או איבזר בסירה שלא יועד למטרה זו.
 
גלגלות:
בעיקרו של דבר ,שימוש בגלגלות, מחליש עוצמת החבל ואורך החיים שלו, במיוחד בשימוש בגלגלות עם פרופיל בצורה V, יש להימנע באופן גורף מגלגלות מסוג זה,
כיוון שאלה מפעילות לחץ על החבל וגורמת לחיכוך נקודתי, אשר יקצר את אורך חיי החבל אף יותר.
אנחנו ממליצים על שימוש בגלגלת בקוטר הרחב יותר ביחס של פי 8 מקוטר החבל.
 
 
ווינצים'
חבל המועבר דרך ווינץ, מצריך שכבת הגנה שונה מאשר חבלים אחרים המשמים להירתמות לברווזים =.
חשוב לדעת פרט זה, כיוון שפעולת החיכוך של התופי הווינץ, גורמים לעייפות ובלאי מוגברים על החבל.
 

-->

-->