CadMover

 
בואו להכיר את ה-CadMover...
 
מתי לאחרונה ניסת להזיז עגלה כבדה דרך שטח קשה? הגלגלים נתקעים, הידים מתעיפות ומוטיבציה שלך יורדת הרבה לפני שהגעת ליעד.
מה אם הייתה אפשרות לשנע את הכלי שייט שלך דרך החול העמוק ביותר בקלילות מדהימה וללא כל מאמץ ?
מה אם הייתה אפשרות להזיז את הקרוואן שלך ללא מכונית ?
מה אם היית יכול להימנע מזיהום אויר והסכנות מגזי פליטה במקומות סגורים ?
 
 
עכשיו אתה יכול.
ה-CadMover הגיע...לפרטים נוספים והצעות מחיר 08-8677663