TERCOO

חברת TERCOO ההולנדית, פיתחה בהצלחה רבה, פתרון טכני ייחודי בדמות דיסק בעל פטישי מתכת קטנים, המורכב על משחזת יד או מקדחה ידנית. באמצעות הסיבוב, ודפיקת הפטישים על השטח המתכתי,החלודה, ושאריות הצבע מוסרים בקלות וביעילות.  התוצאה הסופית הינה משטח נקי(כניקוי חול) ובעל מרקם מחוספס, המבטיח היצמדות טובה של הצבע.

לעמוד המוצר בחנות

TERCOO

בעלי ספינות מתכת, וכל למי שמתמוד
עם צביעת חלקי מתכת בכלל, ובים בפרט.

כל מי שליטש ספינת מתכת, (קיל או לוח הגה מתכתי), חלם על האפשרות של ניקוי חול.

בדרך כלל המציאות, איכות הסביבה והעלויות והלוגיסטיקה, דיכאו את החלום...
שיוף בניירות לטש, מעולם לא סיפק משטח נקי מהחלודה. החלודה תשאר לעולם בנקבוביות המתכת, וגרוע מכך, ניירות הלטש גורמים לגלזורה חלקה של פני המתכת שלא מאפשר הצמדות טובה של הצבע והחלודה שמתחת, כאמור החלודה לעולם לא ישנה...
חברת TERCOO ההולנדית, פיתחה בהצלחה רבה, פתרון טכני ייחודי בדמות דיסק בעל פטישי מתכת קטנים, המורכב על משחזת יד או מקדחה ידנית. באמצעות הסיבוב, ודפיקת הפטישים על השטח המתכתי,החלודה, ושאריות הצבע מוסרים בקלות וביעילות.

התוצאה הסופית הינה משטח נקי(כניקוי חול) ובעל מרקם מחוספס, המבטיח היצמדות טובה של הצבע.

לעמוד המוצר בחנות